Pracownicy

  • Print

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni:

    nauczyciele,

    bibliotekarz,

    wychowawcy świetlicy szkolnej

Pracownicy niepedagogiczni:

    sekretarz szkoły / księgowa

    sprzątaczka

    konserwator

    pracownik gospodarczy

Kompetencje pracowników określa  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996) oraz Statut szkoły)