Dane podstawowe

  • Print

Nazwa:

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkoła”
Gierałcice 154, 48-340 Głuchołazy

Dyrektor szkoły:

Halina Wojdyła
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kompetencje dyrektora określa art. 68 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996) oraz Statut szkoły)

Dane teleadresowe:

tel.: 77 439 80 33
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://pspgieralcice.pl/ 

RSPO: 25910
NIP: 753 24 30 118
REGON: 000698489