Publiczna Szkoła Podstawowa w Gierałcicach

BIP.GOV.PL      STRONA GŁÓWNA SZKOŁY

48-340 Gierałcice 154, Gierałcice, opolskie, Głuchołazy 48-340, Polska, tel. 77 439 80 33


Dane podstawowe

Nazwa:

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkoła”
Gierałcice 154, 48-340 Głuchołazy

Dyrektor szkoły:

Halina Wojdyła
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kompetencje dyrektora określa art. 68 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996) oraz Statut szkoły)

Dane teleadresowe:

tel.: 77 439 80 33
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://pspgieralcice.pl/ 

RSPO: 25910
NIP: 753 24 30 118
REGON: 000698489